background

AMERICKÝ KVARTET

M. Nostitz Quartet

Petr Bernášek - I.housle
Václav Vacek - II.housle
Pavel Hořejší - viola
Martin Havelík –violoncello

Vstupenky pouze v předprodeji Hkpoint

Středa 24. května 2017 v 19.30 hodin

Galerie moderního umění v Hradci Králové

Josef Suk: Meditace na staročeský chorál Sv. Václave op.35a
Joseph Haydn: Smyčcový kvartet d moll op.74 "Kvintový"
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet op.96 „Americký“

M. Nostitz Quartet
Soubor M. Nostitz Quartet vznikl v říjnu 1994 během studií na Hudební fakultě AMU v Praze ve třídě doc. Václava Bernáška (Kociánovo kvarteto). Poté pokračoval ve dvouletém postgraduálním studiu na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Vídni u prof. Güntera Pichlera a prof. Thomase Kakusky (Alban Berg Quartet). V průběhu studií se kvarteto opakovaně účastnilo mistrovských kurzů komorní hry v rakouském Reichenau pod vedením Norberta Brainina, Siegmunda Nissela (Amadeus Quartet) a členů Bartókova kvarteta. Na základě vítězství v soutěži Charles Hennen Concours v holandském Heerlenu v roce 1997 byl M. Nostitz quartet přizván k účasti na Orlando festivalu v Kerkrade, kde se setkal mimo jiné s Martinem Lovettem (Amadeus Quartet) a Stefanem Metzem (Orlando Quartet). Rok 1998 byl pro kvarteto ve znamení dalších úspěchů v mezinárodních soutěžích. Po 2. místě a titulu laureáta v Mezinárodní soutěži Pražského jara v Praze následovalo vítězství v Mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v italské Cremoně, která se konala pod záštitou Rotary klubu. V roce 1997 kvarteto poprvé navštívilo Japonsko v rámci Partnerských dnů měst Praha - Kyoto. Od té doby se pravidelně účastní koncertních turné po Japonsku, na kterých spolupracuje i s řadou japonských sólistů. Mezi další země, kam se soubor pravidelně vrací, patří především Německo a Španělsko. Úspěchy slaví taktéž na koncertních pódiích ve Velké Británii, Francii, Belgii, Nizozemí, Itálii, Řecku aj. Kvality souboru měli možnost také ocenit posluchači v USA, Číně či Ománu.
Z nedávné historie stojí za zmínku úspěšná prezentace české kvartetní školy při příležitosti Dnů české hudby v Drážďanech. Kvarteto taktéž pedagogicky působilo a koncertovalo v rámci letních kurzů komorní hudby „Divertimenti“ na řeckém ostrově Corfu.  Rok 2006 byl pro soubor nejen ve znamení řady domácích i zahraničních koncertů, ale i rokem publikačním. Na podzim vydali společně s flétnistou Janem Ostrým svoje nejnovější CD se smyčcovými a flétnovými kvartety Jakuba Jana Ryby. Počátkem roku 2007 podnikli Nosticovci spolu s Kociánovým kvartetem cestu do Španělska, kde do programu koncertů zařadili také smyčcové oktety Felixe Mendelssohna - Bartholdyho a Luise Spohra. Mezi žánrová zpestření patří také spolupráce se zpěvákem Jankem Ledeckým v podobě vánočních koncertů. M.Nostitz kvartet užívá svého jména od roku 1996 a to s laskavým svolením hraběnky Mathilde Rieneck - Nostitz, jejíž rod patřil v 18. a 19. století k velkým mecenášům umění.

M. Nostitz Quartet

©2022  Hradecká nokturna