background

LOUTNA ČESKÁ – ADVENTNÍ KONCERT

 

Jana Jedličková – soprán
Jiřina Dvořáková-Marešová – varhany a umělecké nastudování
Harmonia Gradecensis

Neděle 17. 12. 2017 v 17 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Na programu: A. Michna z Otradovic, W. A. Mozart, G. F. Händel

©2022  Hradecká nokturna